Proiecte de Dezvoltare„Construcţia sistemului de aprovizionare cu apă şi canalizare” din s. Costuleni, 
r. Ungheni.

Gazificarea in raionul Ungheni

2006-06-21 11:38:15

PRIMĂRIA ŞI ASOCIAŢIA OBŞTEASCĂ “IZVORUL MINUNILOR” (AO) DIN S. COSTULENI, R-NUL UNGHENI 

INVITAŢIE PENTRU PREZENTAREA OFERTELOR 

  Republica Moldova a primit un Grant din partea Comisiei Europene în cadrul Programului Securitate Alimentară, destinat Proiectului Fondul de Investiţii Sociale din Moldova 2 (FISM 2), o parte a căruia urmează a fi utilizată pentru acoperirea costului sub-proiectului: „Construcţia sistemului de aprovizionare cu apă şi canalizare” din s. Costuleni, r-nul Ungheni. 

  Beneficiarul - Primăria şi AO invită persoanele interesate să prezinte: 
1. Oferte pentru executarea lucrărilor de construcţie prevăzute de sub-proiect. Pachetul de sarcini poate fi procurat contra sumei de 100 lei de la AO şi FISM 2 după transferarea sumei date pe următoarele rechizite bancare: Cont d/d: 2251722029301, Banca Socială, fil. interraională, Codul Băncii: 280101722, Beneficiar: Fondul de Investiţii Sociale din Moldova, Cod Fiscal: 5597012, Destinaţia plăţii: p/u pachetele de documente, s.Costuleni,Ungheni. 
2. Actele necesare pentru funcţia de inspector local în construcţii (supravegherea lucrărilor de construcţie). 

  Plicurile cu oferte se primesc până la data de 14 iulie 2006, ora 11. 00, când vor fi deschise în prezenţa doritorilor de a participa la concurs la adresa: Primăria s. Costuleni, r-nul Ungheni, (sala de şedinţe). 

Persoanele de contact: 
Victor Cornileac, primar, tel.: 236-40-236 (serv.), 40-310 (dom.); 
Lidia Munteanu, preş. AO, tel.: 236-40-220 (dom). 

  AO va organiza un seminar cu conducătorii companiilor de construcţii privind pregătirea ofertei pe data de 04 iulie 2006, ora 11.00, în incinta Primăriei s. Costuleni, r-nul Ungheni, (sala de şedinţe). Informaţii suplimentare se pot obţine la FISM 2, tel. 27-91-21.

    La 3 noiembrie 2007 s-au împlinit doi ani de când a fost dat în exploatare gazoductul Şendreni-Ungheni. În 7 luni au fost instalaţi 47 km 836 m de ţevi şi au fost asimilate 36 milioane de lei. 
  La ora actuală, gazele naturale ce vin prin aceasta ramificaţie sânt în satele (sau la marginea lor) Frăsineşti, Măcăreşti, Costuleni, Morenii Noi, Valea Mare, Buzduganii de Sus. La ramificaţia Călăraşi-Ungheni sânt conectate satele Unţeşti, Cetireni, Mănoileşti, Alexeevca, Pîrliţa. Despe aceasta mi-a povestit şi chiar mi-a arătat pe hartă Valeriu Chiorescu, Şeful Secţiei Construcţii, Drumuri şi Gospodărie Comunală. 
  În prezent se desfăşoară lucrările de construcţie a gazoductului în direcţia Petreştiului. E elaborat proiectul şi trebuie să înceapă construcţia gazoductului Pîrliţa-Corneşti. Pe urmă toate gândurile vor fi îndreptate spre Cornova. Apropo, până la sfârşitul anului 2008 se prevede să se încheie instalarea gazoductului Bălţi-Zagarancea. „Se prevede, a precizat dl Chiorescu, dar totul va depinde de finanţe”. Totodată, în anul curent pentru gazificarea raionului s-au cheltuit deja 4 mln 300 mii lei şi va mai fi asimilat ceva mai mult de 1 milion. Antreprenorul din Chişinău e dispus, deocamdată, să înfăptuiască lucrările din cont propriu. 
  După cum am văzut, în 11 sate din raion sânt gaze, dar câţi consumatori le folosesc? La această întrebare ne-a răspuns Iacob Mihailov, directorul SRL „Ungheni-Gaz”, care ca pe „Tatăl nostru” i-a enumerat pe toţi consumatorii. Să pornim pe acelaşi traseu. La Frăsineşti gaze sânt numai la grădiniţă, cu toate că gazoductul trece pe lângă şcoală şi există posibilitatea de a conecta şi şcoala, şi 15 case. Însă nu există nici un proiect, în schimb primăria a acumulat datorii. La Măcăreşti e conectată o casă, dar gaze nu are, la Costuleni – oficiul întreprinderii agrare, dar nu are documente, deci nu are nici gaze. La Morenii Noi este un dulap de distribuţie, o casă conectată şi datorii, dar este şi un proect, şi posibilitatea de a conecta şcoala, punctul medical şi o stradă întreagă. La Valea Mare sînt 2 case norocoase, dar nici stăpînii lor nu au gaze naturale, proecte şi documente. Aici au început lucrările şi „înaintează” în direcţia şcolii. Cică, sînt chiar şi bani. Să dea Domnul.
  Potrivit lui Iacob Mihailov, la Unţeşti beneficiază de gaze tocmai 7 case (însă primăria şi sătenii sânt datori pentru această bucurie 200 mii de lei). Locuitorii din Cetireni şi Grozasca, deoamdată, nu au nimic. Satul Mănoileşti e gazificat aproape în întregime, dar de gaze se folosesc doar în 87 de case. Cel mai modern e satul Pîrliţa, unde sînt conectate la gazoduct 165 de case, brutăria şi fabrica de conserve. Totodată, la Liceul „Alexei Mateevici” în ritmuri de şoc se desfăşoară lucrările la reconstrucţia întregului sistem de încălzire şi instalarea minicentralelor termice. 
Interlocutorul mi-a mai explicat că s-au încheiat lucrările la instalarea gazoductului până la Petreşti, dar mai trebuie să facă săpături pe sub calea ferată. 
  Cred că e timpul să facem totalurile. În oraşul Ungheni, unde lucrările de gazificare au început în 2002, de gaze se folosesc 4100 consumatori în blocrile de locuit (1670 dintre ei au şi încălzire autonomă) şi 1347 în casele particulare (încălzire autonimă are fiecare al 4-lea). În 12 sate ale raionului am numărat 263 de consumatori.

 

© FISM Fondul de Investiţii Sociale din Moldova
© Unghiul Unghiul online
0
Hartă site | Aşezarea geografică | Forum | Numere utile | Menţiuni Legale | Parteneri | Contact
© Copyright "Costuleni.com" 2007-2013 toate drepturile rezervate!